CODE BLUE Production

CODE BLUE Production osnovano u Mariboru, Slovenija, i Podgorici, Crna Gora, je platforma za 

povezivanje umetnika, filmskih stvaralaca i audio-vizuelnih sadržaja stvaralaca na međunarodnom 

nivou. Sa sedištem u Sloveniji i Crnoj Gori i sa svojim nastajajućim filijalama u različitim zemljama 

u Evropi njen cilj je umetničko vođena produkcijska kuća koja će obuhvatiti evropske zemlje počev 

od centralne i jugoistočne Evrope i povezati ih u jedinstvenu mrežu. 

Fokusirajući se u sve oblasti savremene umetnosti, performansa, muzike, vizualne umetnosti, 

igrane, dokumentarne, animirane filmove i audio-vizuelne projekte CODE BLUE Production 

podrazumeva različite načine pripreme sadržaja, realizacije i prezentacije. Nudi produkcijsku 

podršku i različite mogućnosti u kreiranju projekata od prikupljanja sredstava do finalizacije, od 

pisanja projekata do marketinških i promotivnih aktivnosti, od pre- do post- produkcije. Stiče 

programe iz performansa i vizuelne umetnosti, muzike, videa, medijske i intermedijske umetnosti, 

literature za prikazivanje i izvršavanje u odgovarajućim mestima, galerijama, bioskopima, 

pozorištima, multimedijalnim centrima i drugim mestima. Organizuje kurseve, radionice, 

simpozijume, konferencije, predavanja, javne debate i kulturne i društvene događaje da se podigne 

popularnost umetnosti, filmova i audio-vizuelnih sadržaja.

Paralelno CODE BLUE Production brine o teorijskom okviru sa naučnim i istraživačkim 

inicijativama u vezi pomenutih tema i samim tim o izdavaštvu on- i off-line medija, npr. papirnih 

materija (knjige, brošure, katalozi, prospekti, plakati), off-line digitalnom materijalu (CD, DVD, 

BluRay) i on-line sadržaju (sajt, mailing liste, bilten, forum, blog) i analognim nosiocima informacija 

(vinil ploče, kasete, trake).

Njen cilj je da pokrije svaki korak u procesu proizvodnje i sa uključivanjem svojih filijala u mnogim 

zemljama i međunarodnim partnerima stvara i podržava aktivnu mrežu u domenu umetnosti, 

filmova i audio-vizuelnih projekata. Uključivanje CODE BLUE Production u projekte znači 

razmotriti mnoge od njenih usluga, od pisanja koncepta i sadržaja do strateških i razvojnih 

pregleda i finansijskog planiranja u okviru predloženih budžeta.

Umetnički i performativni događaji mogu se izvesti na drugi nivo sa dodatnim aktivnostima i 

dokumentovanje, audio i video snimanje i arhiviranje je jedan deo, gde je drugi sastavljanja svega 

materijala za otvaranje novih dimenzija, koje mogu biti dokumentarni i polu-dokumentarni filmovi i 

audio-vizuelni projekti koji prate ceo program bilo kao dodatni medij bilo kao deo Gesamtkunstverk 

– celostne umetnine (u instalaciji ili performansu) ili kao projekcija ili sve.

Stručni stav i vešt tim karakterišu CODE BLUE Production. Zato je najvažniji kvalitet projekata 

preduzetih u realizaciju . Reference uključenih osoba potvrđuju takav dugogodišnji stav u 

programiranju mnogih važnih događaja, likovnih izložbi, bijenala, performansa, koncerata, 

teoretskih eseja, simpozijuma, radionica, predavanja, javnih debata i sopstvenog umetničkog i 

kustoskog rada.

Mreže produkcijskih kompanija, zajednica umetnika i audio-vizuelne projekata i društva filmskih 

stvaralaca sa mnogim drugim akterima u ovim područjima i još više potencijalno zainteresovanih 

za rad u ovoj oblasti, je naš širok teren saradnje, gde je CODE BLUE Production otvorena da 

povede svoje zadatke i poslove i kroz različite aktivnosti ispunjava svoje ciljeve, sa najvišim 

mogućim rezultatima naznačenim u visoko kvalitetnom krajnjem proizvodu, bude umetnočka 

izložba ili performans, instalacija ili filmska projekcija, produkcija ili prezentacija projekta.

 

Dobrodošli da radite sa nama.