CODE BLUE Production

CODE BLUE Production, ustanovljena v Mariboru, Slovenija, in v Podgorici, Črna Gora, je 

mednarodna platforma za povezovanje umetnikov, filmskih ustvarjalcev in avdio-vizualnih vsebin 

ustvarjalcev v mednarodnem merilu. S sedežema v Sloveniji in Črni gori in s svojimi nastajajočimi 

podružnicami v različnih državah v Evropi, je cilj umetniško vodena družba za produkcijo, ki bo 

zajela evropske države, in jih izhajajoč iz srednje in jugovzhodne Evrope povezala v edinstveno 

mrežo. 

Z osredotočanjem na vsa področja sodobne umetnosti, perfomansa, glasbe, vizualne umetnosti, 

igrane, dokumentarne, animirane filme in avdio-vizualne projekte CODE BLUE Production

vključuje različne načine priprave vsebin, izvedbe in predstavitev. Nudi produkcijsko podporo 

in različne možnosti pri oblikovanju projekta. od zbiranja sredstev do zaključevanja, od pisanja 

projekta do trženja in promocijskih aktivnosti, od pred- do post-produkcije. Pridobiva programe 

od uprizoritvenih in vizualnih umetnosti, glasbe, videa, medijskih in intermedijskih umetnosti, 

literature za prikazovanje in izvajanje v ustreznih prostorih, galerijah, kinodvoranah, gledališčih, 

multimedijskih centrih in drugih prizoriščih. Organizira izobraževalne tečaje, delavnice, 

simpozije, konference, predavanja, javne razprave ter kulturne in družabne dogodke za dviganje 

priljubljenosti umetnosti, filmov in avdio-vizualnih vsebin. 

Vzporedno CODE BLUE Production skrbi za teoretski okvir z znanstvenimi in raziskovalnimi 

pobudami o omenjenih temah in posledično z založništvom spletnih in nespletnih medijev, npr 

papirnih (knjige, brošure, katalogi, letaki, plakati), nespletnim digitalnim gradivom (CD, DVD, 

BluRay) in spletnimi vsebinami (spletna stran, poštni seznam, novičnik, forum, blog) in analognimi 

nosilci informacij (vinilne plošče, kasete, trakovi). 

Njegov cilj je zajeti vsak korak v produkcijskem procesu in z vključitvijo njegovih podružnic v 

mnogih državah in mednarodnih partnerjev vzpostavljanje in spodbujanje aktivne platforme na 

področjih umetnosti, filma in avdio-vizualnih projektov. Vključitev CODE BLUE Production v 

projekt pomeni preučiti veliko lastnih storitev, od konceptualnih in vsebinskih zapisov do strateških 

in razvojnih pregledov in finančnega načrtovanja v okviru predlaganih proračunov. 

Umetniške in perfomativne dogodke lahko prenesemo na drugo raven z dodatnimi dejavnostmi 

in dokumentiranjem, avdio in video snemanjem in arhiviranjem v enem delu, kjer je drugi zbiranje 

vsega materiala za odpiranje novih razsežnosti, ki so lahko dokumentarni in pol-dokumentarni 

filmi in avdio-vizualni projekti, ki spremljajo celotne program bodisi kot dodaten medij bodisi kot del 

Gesamtkunstwerka – celostne umetnine (v namestitvi ali uprizoritvi), bodisi kot projiciranje ali vse. 

Profesionalen odnos in izurjena ekipa označuje CODE BLUE Production. Zato je najbolj 

pomembna kakovost projektov, sprejetih v realizacijo. Reference udeleženih oseb potrjujejo takšen 

dolgoletni odnos v programiranju številnih pomembnih dogodkov, umetniških razstav, bienalov, 

predstav, koncertov, teoretskih esejev, simpozijev, delavnic, predavanj, javnih razpravah in 

lastnega umetniškega in kuratorskega dela. 

Mreže produkcijskih družb, skupnosti umetnikov in avdio-vizualnih projektov in združb filmskih 

ustvarjalcev društva s številnimi drugimi zainteresiranimi deležniki na teh področjih, in še več 

potencialno zainteresiranimi za delo na tem področju, je naš širen teren sodelovanja, kjer je CODE 

BLUE Production odprto, da sprejme svoje naloge in posle ter z različnimi dejavnostmi izpolnjuje 

svoje cilje z najvišjimi možnimi rezultati, z značilnostjo visoke kakovost končnega izdelka, bodisi 

umetniške razstave ali predstave, namestitve ali filmske projekcije, produkcije ali predstavitve 

projekta. 

Dobrodošli, da delate z nami.